Všeobecné podmienky

 

Podmienky používania portálu lieky-online.sk

 

1. Žiadne informácie nachádzajúce sa na portáli internetovej lekárne www.lieky-online.sk (ďalej aj ako portál, lieky-online.sk) nesmú byť bez súhlasu prevádzkovateľa portálu lieky-online.sk (ďalej aj ako prevádzkovateľ) použité na:

  1. Vytváranie nelegálnych kópií údajov z lieky-online.sk, resp. časti lieky-online.sk, rozširovanie rozširovanie údajov /jeho kópii, resp. ich časti predajom, darovaním alebo iným prevodom práva, prenájmom, výpožičkou, ako aj sprístupňovanie údajov z lieky-online.sk, resp. jeho časti tretej osobe.
  2. Použitie lieky-online.sk alebo jeho častí na vývoj, úpravu, implementáciu alebo testovanie iného produktu charakteru podobného ako má portál lieky-online.sk.
  3. Zverejňovanie, poskytovanie informácií, recenzií alebo akákoľvek iná forma verejnej komunikácie k lieky-online.sk bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa.
  4. Publikovanie údajov z portálu lieky-online.sk na inej internetovej lekárni ako prevádzkuje prevádzkovateľ alebo v akomkoľvek inom médiu (televízia, tlač, rozhlas) bez písomného súhlasu prevádzkovateľa.

 

2. Ostatné ustanovenia:

  1. Je výslovne zakázané modifikovať alebo vytvárať deriváty lieky-online.sk alebo akejkoľvek jeho časti. Je vyslovene zakázaná akákoľvek extrakcia alebo reutilizácia databázy, resp. jej časti. V prípade, že osoba používa/používal lieky-online.sk v rozsahu alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanoveniami Podmienok používania portálu lieky-online.sk upravujúcimi oprávnenosť a rozsah použitia portálu, ako aj obmedzenia a zákazy použitia lieky-online.sk, berie na vedomie, že v takomto prípade sa dopúšťa neoprávneného používania lieky-online.sk s následkami upravenými v Trestnom zákone, v § 56 a nasl. Autorského zákona vrátane povinnosti nahradiť prevádzkovateľovi  nemajetkovú a majetkovú ujmu (škodu).
  2. Všetky práva vyplávajúce z používania portálu lieky-online.sk sú chránené Autorským zákonom (zákon č. 618/2003 Z.z.). Neopraveným šírením a používaním údajov obsiahnutých na lieky-online.sk sa tatáto osoba dopúšťa protiprávneho konania a vystavuje sa riziku uplatnení sankcií podľa platných právnych predpisov.
Webstránka využíva cookies
Používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies. Tieto súbory sa používajú k zlepšeniu zobrazeniu webových stránok a nepredstavujú pre užívateľa žiadne riziko. Dozvedieť sa viac